Mirëdita.
- 안녕.

Mua më quajnë Kim.
- 내 이름은 김이야.  (사람들은 나를 '김'이라고 불러)

Urdhëro.
- 무엇을 도와드릴까요?

Si ju quajnë?
- 당신의 이름은 무엇인가요?

Unë jam Min.
- 저는 민이에요.

Ky është shoku im Sin.
- 이쪽은 제 친구 신이에요.

Nga jeni?
- 어디에서 오셨나요?

Kemi ardhur nga Kore.
- 우리는 한국에서 왔어.

Vëllai im është në Kore.
- 내 형제는 한국에 있어.

Mund t'ju ndihmoj gjëkafshë?
- 제가 무엇을 도와드릴까요?

Duam të takohemi me shqiptarë.
- 우리는 너와 함께 몇몇 알바니아인을 만나고 싶어.

Hajdeni me mua.
- 저를 따라오세요.

Shikoni!
- 보세요!

A atje është babai im.
- 저 사람은 제 아버지에요.

Po qëndron përpara shtëpisë sonë.
- 그는 우리 집 앞에 서 있어요.

Ai afër derës është yt atë?
- 저 너희 아버지는 문 옆에 있니?

Mund të flasim me të?
- 우리는 그와 대화할 수 있니?

Po si jo.
예, 물론이요.

Dhe ajo afër atij kush është?
- 그리고 그 사람 근처의 저 사람, 누구니?

Nënë jote është?
- 그녀는 너의 어머니이니?

Jo, nëna ime është në dyqan.
- 아니요, 제 어머니는 가게 안에 있어요.

Mund të flisni me të atje.
- 당신은 거기에서 그녀와 대화할 수 있어요.
글쓴이: 활활이


Më në fund, jemi në Tiranë.
- 드디어 우리는 알바니아에 도착했어.

Dua të flas me një shqiptar.
- 나는 알바니아인과 대화하고 싶어.

Mirë.
- 좋아.

Hajde të flasim me atë burrë atje.
- 저 사람과 대화하러 가자.

Do të vish me mua?
- 너는 나와 함께 갈래?
글쓴이: 활활이


admiruar

의미 : 경애하는, 동경하는, 사모하는 (admired)
글쓴이: 활활이
알바니아 신문사 Zeri i Popullit입니다.

주소 : http://www.zeripopullit.com/
글쓴이: 활활이
알바니아 신문사 TemA입니다.

주소 : http://www.gazetatema.net/

글쓴이: 활활이알바니아 신문사 Shqipmedia입니다.

주소 : http://www.shqipmedia.com/

글쓴이: 활활이
알바니아 신문사 Shekulli입니다.

주소 : http://shekulli.com.al/
글쓴이: 활활이알바니아 신문사 Koha Jonë 입니다.

주소 : http://www.kohajone.com/
글쓴이: 활활이
알바니아 신문사 Gazeta Shqip입니다.

주소 : http://www.gazeta-shqip.com/
글쓴이: 활활이알바니아 신문사 biznesi입니다.

주소 : http://www.biznesi.com.mk/
글쓴이: 활활이